Donk Industries besitter stor kunskap om olika typer av konstruktioner, med betoning på lättkonstruktioner. Vi har även egna autoklaver, som gör att vi kan skapa den senaste generationen av kol- och glasfiberlaminat.


Flyg

Industri

Marint

Konst