Donk Industries gör specialkonstruktioner inom det marina området, med betoning på låg vikt. Vi arbetar med att åtgärda komplicerade skador på båtar och samarbetar med flera försäkringsbolag.


Flyg

Industri

Marint

Konst